Treoracha | R-aibíocht (e-aibíocht) a mheasúnú i do scoil

Treoracha

Suirbhé féinmheastóireachta Scoile: r-aibíocht (e-aibíocht) a mheasúnú i do scoil
Usáidtear an ceistneoir seo a leanas ar chúiseanna taighde faoi chuimsiú an chreata tionscadail “Spás Fionnachtain Oscailte” agus tá sé dírithe ar fhoireann na scoile i scoileanna trasna na h-Eorpa chun gur féidír leo a láidreachtaí agus a laigí maidir le teicneolaíocht na fáisnéise agus na cumarsáide (TFC), a leiriú. Usáidtear an téarma TFC san suirbhé seo chun tagairt a dhéanamh d’úsaid Teicneolaíochta, Faisnéise agus Cumarsáide in oideachas go ginearálta. Dá bhrí sin is scáth-théarma é ag tógaint san áireamh gach saghas TFC le béim ar ríomhfhoghlaim(r-fhoghlaim) i bhfeidhm don teagasc agus don fhoglaim.

Treoracha d’fhreagroirí
Bí ag obair tríd na ceisteanna go léir i ngach catagóir, le do thoil, ag leiriú cé comh maith is a gcomhlíontar na critéir i do scoil. Ionas gur feidír leat na ceisteanna a fhreagairt chomh cruinn agus is féidir, moltar duit dul i gcomhairle le Príomhoide na scoile, do chomhghleachtaithe eile agus aon taifid scoile atá ar fáil a d’fhéadfadh cabhrú leat maidir le húsaid TFC i do scoil a leiriú. Sula duit na ceisteanna a fhreagairt beidh táb curtha i láthair ag iarraidh ort do chuid sonraí a chur isteach (ainm na scoile agus seoladh teagmhála riomhphoist) ionas gur féidir leis an bhfoireann  ODS teagmháil a dhéanamh leat. Beidh barraghraf a ghiniúint ansan ag leiriú conas ar eírigh le do scoil i ngach catagóir.

Fanfaidh gach eolas faoi rún agus ní usáidfear é ach ar chúiseanna taighde amháin.

Chur le do thoil 5 nóiméad chun cuntas a chruthú. Má tá tú cheana féin logáilte isteach, le do thoil ar aghaidh do chur i gcrích na rannóga ceistneoir.
registration

AONAID

  1. Ceannaireacht agus Fís
  2. TFC san Churaclam
  3. Cultúr TFC na scoile
  4. Forbairt Gairmiúil
  5. Acmhainní agus Bonneagar

Acknowledgement

This questionnaire is based on the Self-Evaluation Tool developed as part  of the Digital Schools Award,  an initiative of Ireland’s NCTE in collaboration with the IPPN, INTO and CESI (www.digitalschools.ie)